Home > Realizowane projekty

1.

Nazwa projektu: Bezimienni bohaterowie – lokalna historia Zgorzelca i Görlitz

Nazwa programu: Fundusz Małych Projektów Interreg Polska-Saksonia 2014–2022

Opis projektu: Wiedza o obozach jenieckich jest pełna. Dotyczy to również Stalagu VIIIA – Goerlitz Ost, życia i losu jeńców przebywających w nim, jak i historii powojennej Zgorzelca. Stalag VIIIA zbudowany został przez polskich jeńców kampanii wrześniowej 1939r. Pamięć o tych wydarzeniach i ludziach nie funkcjonuje w historii lokalnej obu miast. Działania na rzecz opracowania i upowszechnienia historii tego miejsca wzmacniać będą świadomość i tożsamość regionalną niezbędną dla dalszego rozwoju regionu, np. w dziedzinie celowej turystyki historycznej. Projekt zostanie zrealizowany poprzez przygotowanie wprowadzającego w tematykę seminarium dla społeczności lokalnej Görlitz i Zgorzelca, a następnie międzynarodową konferencję „Jeńcy wojenni. Międzynarodowa społeczność”. Jak również działania na rzecz upamiętnienia postaci byłych jeńców Stalagu VIIIA. Te ostatnie zapoczątkują utworzenie archiwum dot. jeńców Stalagu VIIIA.

Cel projektu: Celem projektu wzmocnienie świadomości i tożsamości regionalnej mieszkańców polsko-niemieckiego pogranicza poprzez upowszechnienie lokalnej historii miast Zgorzelca i Görlitz.

Beneficjent: Fundacja Pamięć, Edukacja, Kultura (Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości) – www.centrumstalag8a.pl

Partnerzy projektu: Meetingpoint Music Messiaen e.V – www.meetingpoint-music-messiaen.net, Gmina Miejska Zgorzelec – www.zgorzelec.eu

Okres realizacji: 03.04.2017 – 30.11.2017

Wartość projektu: 20 000,00 EURO

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 75,5%


2.

Dnia 30 marca 2017r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Małe transgraniczne ojczyzny / Grenzenübergreifende Heimaten”- nr ERN-PL-17.02.28-191 w ramach Funduszu Małych Projektów INTERREG 2014-2022.

I. Okres realizacji:
– rozpoczęcie rzeczowej realizacji: 03.04.2017r.
– planowane zakończenie rzeczowej realizacji: 30.11.2017r.
II. Informacje o finansowaniu:
– łączne wydatki: 23.517,60 EUR
– wartość dofinansowania z EFRR: 19.989,95 EUR
III. Cel projektu:
Celem projektu jest rozszerzenie i upowszechnienie transgranicznej oferty edukacyjnej dopasowanej do kształcenia regionalnego nakierowanego na rynek pracy.
IV. Opis projektu:
Na terenie Zgorzelca i Görlitz zostaną utworzone grupy warsztatowe młodzieży szkolnej. Młodzież, pod kierunkiem nauczycieli historii, będzie opracowywała wybrane tematy historii lokalnej. Wspólne zajęcia warsztatowe będą się odbywały się na terenie Europejskiego Centrum Pamięć, Edukacja, Kultura. Do pracy z młodzieżą zaproszeni zostaną świadkowie historii. Młodzież, przygotowana odpowiednio przez nauczycieli, będzie prowadzić z nimi spotkania. Centralnymi postaciami projektu będą: ksiądz Franz Scholz i lekarz Jan Gliński. Planowane jest opracowanie dwujęzycznej publikacji (w języku polskim i niemieckim) dotyczącej postaci ks. Franza Scholza i jego przyjaźni z pierwszym polskim lekarzem w powojennym Zgorzelcu. Na przykładzie tych dwóch postaci, ostatniego niemieckiego księdza w Zgorzelcu, a wcześniej duszpasterza polskich jeńców w Stalagu VIIIA, i polskiego lekarza w powojennym Zgorzelcu, zostanie ukazana ponadczasowa wartość kontaktów międzyludzkich w najtrudniejszych czasach terroru i traumy po nich pozostałej. Konstrukcja projektu i jego realizacja będzie zgodna z zasadami tworzenia mostów międzypokoleniowych, także między społecznościami polską i niemiecką.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa

Beneficjent: Gmina Miejska Zgorzelec – www.zgorzelec.eu

Partnerzy projektu: Meetingpoint Music Messiaen e.V – www.meetingpoint-music-messiaen.net, Fundacja Pamięć, Edukacja, Kultura (Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości) – www.centrumstalag8a.pl

Akceptuję
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.