Home > Regulamin ECEK

Regulamin korzystania z Europejskiego Centrum Edukacyjno-Kulturalnego Zgorzelec-Görlitz
MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN
Koźlice 1, 59-900 Zgorzelec  


Europejskie Centrum Edukacyjno-Kulturalnego Zgorzelec-Görlitz MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN jest własnością Fundacji Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu.

Podstawowym celem Centrum jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej. Regulamin dotyczy budynku oraz terenu będącego w użytkowaniu Centrum – ścieżek edukacyjnych i pomnika pamięci Stalagu VIII A. Każda osoba wchodząca na teren Centrum ma obowiązek zapoznania się i stosowania niniejszego Regulaminu oraz ogólnej instrukcji przeciwpożarowej. Regulamin  podany jest do wiadomości publicznej wewnątrz budynku, w info-kioskach oraz na stronie internetowej Centrum: fundacjacentrum.eu oraz ecek.fcwp.zgorzelec.pl.

 1. Centrum jest czynne  w dniach i godzinach podanych na informatorach i do publicznej wiadomości. Godziny otwarcia są sezonowo dostosowane do potrzeb uczestników.
 2. Zwiedzanie ogólnodostępnych pomieszczeń Centrum, wystawy stałej i wystaw czasowych oraz ścieżek edukacyjnych Stalagu VIII A jest bezpłatne. Po umówieniu   zwiedzanie może odbywać się z przewodnikiem (w języku polskim, niemieckim i angielskim). Zwiedzanie Centrum w weekendy dla grup zorganizowanych odbywa się po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu (Tel.: +49 (0) 3581 66 12 69).
 3. Podczas organizowanych w Centrum imprez, koncertów, warsztatów, konferencji, szkoleń itp. obiekt jest udostępniany uczestnikom w godzinach trwania danego wydarzenia kulturalnego.
 4. Osoby korzystające z zasobów Centrum zobowiązani są do dbania o sprzęt, wyposażenie sal seminaryjnych oraz sali wielofunkcyjnej i ponoszą odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia.
 5. Zabrania się wstępu do Centrum osobom nietrzeźwym lub zachowującym się  w sposób, który: zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
 6. Kierownictwo i Pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub pozostawione na terenie Centrum.
 7. Na terenie budynku Centrum obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.
 8. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających oraz przebywania w obiekcie osób  w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków psychoaktywnych.
 9. Dzieci i młodzież szkolna mogą korzystać z sal, po wcześniejszym uzyskaniu zgody Kierownika Centrum, pod nadzorem nauczyciela lub w przypadku innych zajęć pod nadzorem pełnoletniego opiekuna, którzy ponoszą odpowiedzialność za grupę i jej bezpieczeństwo.
 10. Udostępnienie i wynajem sal organizatorowi zewnętrznemu następuje na podstawie porozumienia lub umowy zawartej z Kierownikiem Centrum.
 11. Obowiązkiem osób korzystających z pomieszczeń Centrum jest przestrzeganie zasad  bezpieczeństwa przy korzystaniu z wyposażenia sal, przepisów bhp, ppoż., ewakuacyjnych, porządkowych. Osoby przebywające na terenie Centrum podlegają powszechnie obowiązującym przepisom prawa oraz niniejszego Regulaminu.
 12. O wszystkich zauważonych uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia, urządzeń oraz występujących zagrożeniach oraz zachowaniach należy natychmiast powiadomić pracownika Centrum. W przypadkach spornych lub nie ujętych w niniejszym regulaminie kierownictwo Centrum i obsługa podejmuje ostateczną decyzję.
 13. Parking zlokalizowany przy Centrum  nie jest parkingiem strzeżonym. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za samochody i znajdujące się w nich pozostawione mienie.
 14. Dzieci mogą korzystać z windy tylko pod opieką dorosłych. W razie awarii należy zachować spokój i postępować zgodnie z instrukcją umieszczoną na panelu windy. W razie alarmu i pożaru korzystanie z windy jest zabronione.
 15. Szatnie są nieobowiązkowe i bezpłatne. W czasie imprez są organizowane i obsługiwane. Za przedmioty pozostawione w szatniach Kierownictwo Centrum nie ponosi odpowiedzialności.
 16. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania Centrum należy kierować do Kierownika Centrum, telefon 75/ 77 13 139.

Zgorzelec, 20.03.2015 r.  

Akceptuję
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.